ข่าวเด่นล่าสุด

แนะนำ

บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและ ไซโล จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2529 โดย คุณบุญชัย พรอำนวยทรัพย์ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัทฯ หรือ ที่รู้จักกัน ในนามของ โรงงานสกัดและกลั่นน้ำมันพืชถั่วเหลือง ตรา “ศรทอง” ได้นำเทคโนโลยี อันทันสมัยจากทางยุโรปเข้ามา ใช้ในการสกัดและกลั่นน้ำมันพืชถั่วเหลืองให้ได้คุณภาพ ตามความต้องการของผู้บริโภค โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัย ของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล