ผิวถั่วเหลืองอัดแท่ง

Categories: ผิวถั่วเหลืองอัดแท่ง
Size: 50 และ 70 กก.