สานสัมพันธ์ PAS ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

สานสัมพันธ์ PAS ครั้งที่  1 ประจำปี 2567
  13 มิ.ย. 2567 14:43   อ่าน 133 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ PAS ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ขึ้นเมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2567 ณ.เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ได้เรียนรู้การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และเพื่อเป็นการพักผ่อนร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างพลังงานในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้