กิจกรรมสานสัมพันธ์ P.A.S. ครั้งที่ 1 ปี 2566

กิจกรรมสานสัมพันธ์ P.A.S. ครั้งที่ 1 ปี 2566
  21 พ.ย. 2566 10:30   อ่าน 424 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด โดยคณะผู้บริหาร นำพนักงานจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ P.A.S. ครั้งที่ 1 ปี 2566 เมื่อวันที่ 22 - 23 กันยายน 2566 ณ.ภูแก้ว รีสอร์ท แอนด์ แอดแวนเจอร์ ปาร์ค อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 78 คน เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะ ความสามารถ และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ดังพันธกิจ บริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ รักการเรียนรู้ มีความเป็นทีมเวิร์คและมีหัวใจบริการ