ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล ประจำปี 2559

ฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล ประจำปี 2559
  6 ก.ค. 2562 09:31   อ่าน 1722 ครั้ง
                 บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ทำการฝึกซ้อมเหตุฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ พนักงาน หรือ ชุมชน และ เพื่อเป็นการประเมินผลการจัดการเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น สำหรับนำไปปรับปรุงแก้ไข ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพประกอบ