ตรวจสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563

ตรวจสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563
  10 ส.ค. 2563 15:04   อ่าน 1138 ครั้ง
เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2563 บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ดำเนินการว่าจ้าง บริษัท เฮลท์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฯ รับตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ให้เข้ามาตรวจสอบ สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมภายในโรงงานประจำปี 2563 ทั้งในด้าน เสียง แสง สภาพอากาศ ความร้อน สารเคมี และน้ำเสีย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในโรงงาน และ ชุมชนโดยรอบ 

ภาพประกอบ