สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหาร สงกรานต์ 2567

สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหาร สงกรานต์ 2567
  18 เม.ย. 2567 11:29   อ่าน 99 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดทำพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้บริหาร เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงาม และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567