สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหาร สงกรานต์ 2567

สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหาร สงกรานต์ 2567
  18 Apr 2024 at 11:29   Read 98 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดทำพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรจากผู้บริหาร เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงาม และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567