อบรมระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001

อบรมระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001
  18 พ.ย. 2566 16:25   อ่าน 245 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดฝึกอบรมพนักงาน เรื่อง ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามระบบมาตรฐาน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566

ภาพประกอบ