มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงาน
  3 เม.ย. 2566 10:21   อ่าน 403 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการคุณภาพภายใต้เทคโนโลยีมาตรฐาน International และควบคุมคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, GMP&HACCP ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 

ภาพประกอบ