มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงาน
  3 Apr 2023 at 10:21   Read 418 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการคุณภาพภายใต้เทคโนโลยีมาตรฐาน International และควบคุมคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, GMP&HACCP ในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566