งานประชุมโครงการสนับสนุนการปลูกพืชหลังนา (ถั่วเหลือง)

งานประชุมโครงการสนับสนุนการปลูกพืชหลังนา (ถั่วเหลือง)
  13 มี.ค. 2566 10:02   อ่าน 315 ครั้ง
งานประชุมโครงการสนับสนุนการปลูกพืชหลังนา (ถั่วเหลือง) 
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสหกรณ์ชาวนาวชิรบารมี จำกัด กับ บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
วันที่ 25 มกราคม 2566

ภาพประกอบ