งานประชุมโครงการสนับสนุนการปลูกพืชหลังนา (ถั่วเหลือง)

งานประชุมโครงการสนับสนุนการปลูกพืชหลังนา (ถั่วเหลือง)
  13 Mar 2023 at 10:02   Read 329 times
งานประชุมโครงการสนับสนุนการปลูกพืชหลังนา (ถั่วเหลือง) 
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสหกรณ์ชาวนาวชิรบารมี จำกัด กับ บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
วันที่ 25 มกราคม 2566