พี เอ เอส สู่ความเป็นเลิศ

พี เอ เอส สู่ความเป็นเลิศ
  2 มี.ค. 2564 09:54   อ่าน 1227 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร "พี เอ เอส สู่ความเป็นเลิศ" โดยมุ่งหวังให้เกิดความรัก สามัคคี ภายในองค์กร และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน มีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 84 คน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564