กิจกรรมสานสัมพันธ์ PAS และ HAPPY NEW YEAR 2024

กิจกรรมสานสัมพันธ์ PAS และ HAPPY NEW YEAR 2024
  8 ม.ค. 2567 17:02   อ่าน 401 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ PAS และ HAPPY NEW YEAR 2024 ขึ้น เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อบุคลากรทุกฝ่ายภายในองค์กร และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับพนักงานทุกท่าน