ตรวจสุขภาพประจำปี 2566

ตรวจสุขภาพประจำปี 2566
  23 พ.ย. 2566 16:44   อ่าน 314 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดกิจกรรม ตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำปี 2566 เพิ่อเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน และ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรทีมีค่าสำหรับบริษัทฯ โดยในปี 2566 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 มีพนักงานเข้าร่วมรับการตรวจทั้งสิ้น 80 คน