อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR
  15 พ.ย. 2566 10:02   อ่าน 264 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดฝึกอบรมพนักงานในเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โดยเชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลสวรรคโลกมาให้ความรู้กับพนักงาน มีพนักงานเข้าร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติจำนวน 27 คน