อบรมระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน และความรู้ด้านประกันสังคม

อบรมระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน และความรู้ด้านประกันสังคม
  12 เม.ย. 2566 10:26   อ่าน 501 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดอบรมเรื่อง ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการทบทวนให้กับพนักงานเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเชิญวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมมาให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 20 คน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566

ภาพประกอบ