น้ำมันพืชศรทองสนับสนุนน้ำมันในกิจกรรมการทอดไข่เจียว

น้ำมันพืชศรทองสนับสนุนน้ำมันในกิจกรรมการทอดไข่เจียว
  11 เม.ย. 2566 15:34   อ่าน 449 ครั้ง
น้ำมันพืชถั่วเหลืองศรทอง มอบน้ำมันศรทองให้แก่เทศบาลเมืองสวรรคโลก จำนวน 10 ลัง เพื่อประกอบกิจกรรมการทอดไข่เจียวบริการประชาชนฟรี ในกิจกรรมการทดลองไฟ ตามโครงการเทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566