คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าศึกษาดูงาน
  29 มี.ค. 2566 13:57   อ่าน 441 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนิสิต ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการศึกษาดูงานเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยี เป็นความรู้เสริมจากการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566