ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกถั่วเหลือง

ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกถั่วเหลือง
  13 มี.ค. 2566 09:58   อ่าน 363 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกถั่วเหลือง​ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดหนองตาโชติ หมู่ที่ 5 ตำบลวังทองแดง อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

ภาพประกอบ