ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการปลูกถั่วเหลือง

ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการปลูกถั่วเหลือง
  13 มี.ค. 2566 09:51   อ่าน 52 ครั้ง
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ประชุมร่วมกับสหกรณ์การเกษตร สุโขทัย (ธ.ก.ส.) และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุโขทัย จำกัด (สกต.) เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการปลูกถั่วเหลือง เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ

ภาพประกอบ