งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว

งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว
  7 ก.ย. 2565 15:18   อ่าน 669 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ได้รับเชิญจากเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเข้าร่วมงานและเป็นวิทยากรในฐานเรียนรู้งานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความรู้ทางวิชาการ ส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร สร้างความตระหนักในการใช้เมล็ดพันธ์ที่มีคุณภาพ เมื่อวันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 ณ วัดป่ากะพี้ ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์