กิจกรรมสานสัมพันธ์ PAS ครั้งที่ 1 (กีฬาพื้นบ้าน)

กิจกรรมสานสัมพันธ์ PAS ครั้งที่ 1 (กีฬาพื้นบ้าน)
  1 ก.ย. 2565 10:51   อ่าน 572 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ PAS ครั้งที่ 1 (กีฬาพื้นบ้าน) ขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อความสามัคคีและลดช่องว่างระหว่างกัน มีพนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและบรรยากาศเป็นไปด้วยความร่วมมือร่วมใจกันและสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี