โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565

โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565
  17 ส.ค. 2565 12:11   อ่าน 637 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2565 โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา นำน้ำมันพืชถั่วเหลือง ศรทอง ทอดลูกชิ้น ไส้กรอก เพื่อเป็นอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก และ ผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 300 คน ณ โรงเรียนบ้านคลองวังทอง ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565