อบรม หลักสูตรจิตวิทยาการบริหารทีมสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ

อบรม หลักสูตรจิตวิทยาการบริหารทีมสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ
  19 ก.ค. 2565 11:21   อ่าน 575 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดอบรมภายใน หลักสูตรจิตวิทยาการบริหารทีมสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ โดยมีพนักงานระดับหัวหน้างานเข้าร่วมอบรม ในระหว่าง วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ การใช้จิตวิทยาการบริหารทีมเพื่อสร้างทีมให้มีผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเรียนรู้หลักคิดในการบริหารคนที่มีความคิดที่แตกต่างกันในช่องว่างระหว่างวัย