อบรม กฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน และ ให้ความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม

อบรม กฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน และ ให้ความรู้และสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม
  20 มิ.ย. 2565 10:40   อ่าน 613 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดฝึกอบรมภายในให้กับพนักงานในหัวข้อ กฏระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน และเชิญวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัยมาให้ความรู้ทางด้านสิทธิประโยชน์และข้อควรรู้กับผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565

ภาพประกอบ