สวัสดีปีใหม่ไทย 2565 (สงกรานต์ ย้อนหลัง)

สวัสดีปีใหม่ไทย 2565 (สงกรานต์ ย้อนหลัง)
  30 พ.ค. 2565 10:33   อ่าน 573 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด มอบน้ำมันถั่วเหลืองศรทอง และ หน้ากากอนามัย ให้กับชุมชน รอบโรงงาน เพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2565 ย้อนหลัง และเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งช่วยป้องกันภัยจากการแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด-19 รวมถึงเพื่อเป็นการสอบถามถึงผลกระทบที่ชุมชนได้รับจากการประกอบกิจการโรงงาน เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนให้น้อยที่สุด เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขต่อไป