โครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

โครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
  4 ต.ค. 2564 11:18   อ่าน 987 ครั้ง
 บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดทำโครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต โดยความร่วมมือกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก รับบริจาคโลหิต โดยในครั้งนี้ ทำการรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท พี เอ เอสฯ ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ได้รับความร่วมมือในการบริจาค จากพนักงาน และชุมชน รอบๆ บริษัท เข้าร่วมบริจาค จำนวน 20 ท่าน ได้รับโลหิตทั้งสิ้น 16 ยูนิต