โครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ”

โครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ”
  29 ต.ค. 2563 13:27   อ่าน 319 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก  ชุมชนเด่นพิชัย  และชุมชนประชาสรรค์   ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2563  เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ  ชุมชนรอบบริษัทฯ มีจิตอาสา  เราทำความดี   ด้วยหัวใจ   ภายใต้โครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ” Plus One Blood Donation, More blood More Lives. โดยในครั้งนี้ ได้ดำเนินการในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมบริจาค 19 ราย ได้โลหิตบริจาค 14 ยูนิต
 ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง