ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

ตรวจสุขภาพประจำปี 2563
  15 ต.ค. 2563 13:30   อ่าน 357 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 โดยเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไป และ ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง มีพนักงานเข้ารับการตรวจ 90 คน คิดเป็น 95% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง