โครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ”

โครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ”
  2 ก.ค. 2563 14:20   อ่าน 480 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก  ชุมชนเด่นพิชัย  และชุมชนประชาสรรค์   ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2563  เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ  ชุมชนรอบบริษัทฯ มีจิตอาสา  เราทำความดี   ด้วยหัวใจ   ภายใต้โครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ” Plus One Blood Donation, More blood More Lives. โดยในครั้งนี้ ได้ดำเนินการในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมบริจาค 16 ราย ได้โลหิตบริจาค 12 ยูนิต

 

ภาพประกอบ