บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก

บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด เข้าสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก
  10 ม.ค. 2562 14:09   อ่าน 575 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด นำโดย นายกฤษณ์  พรอำนวยทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2562 พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ กับ นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562

ภาพประกอบ