ฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2561

ฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2561
  1 ธ.ค. 2561 16:04   อ่าน 539 ครั้ง
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ และ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ พนักงาน เพื่อเป็นการทบทวนความพร้อมกรณีเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน และสร้างความตระหนักในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมทั้งให้ความรู้กับพนักงานในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561