สหกรณ์ชาวนา วชิรบารมี จำกัด เข้าเยี่ยมชม

สหกรณ์ชาวนา วชิรบารมี จำกัด เข้าเยี่ยมชม
  18 ต.ค. 2561 11:02   อ่าน 320 ครั้ง
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นายกฤษณ์  พรอำนวยทรัพย์ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด และคณะ ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน จาก สหกรณ์ชาวนา วชิรบารมี จำกัด เพื่อทราบถึง กระบวนการผลิตสกัดและกลั่นน้ำม้ันพืชถั่วเหลืองตรา "ศรทอง" โดยมีคณะผู้เข้าเยี่ยมชมรวมทั้งหมด 25 ท่าน