มุขมนตรีจาก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และคณะให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม บริษัทฯ

มุขมนตรีจาก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และคณะให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม บริษัทฯ
  20 ก.ย. 2562 08:26   อ่าน 1966 ครั้ง
มุขมนตรีจาก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และคณะให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (น้ำมันพืชศรทอง) 

ภาพประกอบ