มุขมนตรีจาก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และคณะให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม บริษัทฯ

มุขมนตรีจาก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และคณะให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม บริษัทฯ
  22 ต.ค. 2558 16:35   อ่าน 1590 ครั้ง
มุขมนตรีจาก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์และคณะให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด (น้ำมันพืชศรทอง) 

ภาพประกอบ