โครงการจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ “ทำความสะอาดชุมชนรอบบริษัทฯ”

โครงการจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ “ทำความสะอาดชุมชนรอบบริษัทฯ”
  20 Sep 2019 at 08:19   Read 1252 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด โดยนายกฤษณ์  พรอำนวยทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ พนักงาน ร่วมกับ ชุมชนโดยรอบโรงงาน จัดทำโครงการจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ "ทำความสะอาดชุมชนรอบบริษัทฯ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างโรงงานและชุมชน และเป็นกิจกรรมจิตอาสา ถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562