สัปดาห์พลังงาน และ ความปลอดภัย

สัปดาห์พลังงาน และ ความปลอดภัย
  6 Jul 2019 at 11:36   Read 1388 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดโครงการสัปดาห์พลังงาน และ ความปลอดภัย ระหว่างวันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในด้านการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และ ตระหนักถึงการทำงานให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและคนรอบข้าง โดย คุณกฤษณ์ พรอำนวยทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560