งานสัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน และ ความปลอดภัย ประจำปี 2561

งานสัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน และ ความปลอดภัย ประจำปี 2561
  6 Jul 2019 at 11:40   Read 1390 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดงานสัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน และ ความปลอดภัยประจำปี 2561 โดยมี นายเกียรติศักดิ์  ภัทรพิชิต ผู้จัดการโรงงานเป็นประธานในพิธี