สัปดาห์พลังงาน บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด

สัปดาห์พลังงาน บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด
  6 Jul 2019 at 09:23   Read 1353 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดกิจกรรมสัปดาห์พลังงาน ประจำปี 2559 โดยคุณกฤษณ์  พรอำนวยทรัพย์ ประธานกรรมการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและเยี่ยมชมกิจกรรม ซึ่งมีคุณเกียรติศักดิ์  ภัทรพิชิต ผู้จัดการโรงงาน กล่าวรายงานกิจกรรม และ พาเยี่ยมชม พร้อมทั้งพนักงานที่ให้ความสนใจเข้าชมกิจกรรม ดัวกล่าว เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559