ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย แนะเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรม ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทน เลี่ยงการทำนาปรังในระยะนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย แนะเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรม ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทน เลี่ยงการทำนาปรังในระยะนี้
  30 Oct 2015 at 19:05   Read 2192 times
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย แนะเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรม ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทน เลี่ยงการทำนาปรังในระยะนี้
นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า ปริมาณน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆ มีปริมาณที่น้อยคาดว่าอาจเกิดภัยแล้ง และส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรในปีถัดไป จึงได้แนะนำเกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรม ปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทน หรือเลี้ยงสัตว์ เลี่ยงการทำนาปรังในระยะนี้ เช่น การปลูกถั่วเหลือง และปลูกอ้อย โดยเฉพาะอ้อยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย มีการปลูกกว่า 300,000 ไร่ ให้ผลผลิตกว่า 1,900,000 ตัน มีการส่งอ้อยให้กับโรงงานน้ำตาลในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ ในปี 2558 เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมจากนาข้าว เป็นไร่อ้อยแล้วจำนวน 3,500 ไร่
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพานิชย์จังหวัดสุโขทัย ดูแลเรื่องของการหาตลาดมารองรับผลผลิตของเกษตรกร ทั้งนี้ หากเกษตรกรอยากปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูก สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ อย่างไรก็ตามได้กำชับว่าจะต้องไม่ปลูกพืชชนิดเดียวกันทั้งหมด เพราะหากพืชบางชนิดราคาตกต่ำลงจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรได้

แหล่งที่มา : สวท.สุโขทัย


Gallery