สวัสดีปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2567

สวัสดีปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2567
  22 Apr 2024 at 09:57   Read 78 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด นำโดย คุณกฤษณ์ พรอำนวยทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนบริหาร มอบน้ำมันถั่วเหลืองศรทอง ให้กับชุมชน รอบโรงงาน เพื่อเป็นการสวัสดีปีใหม่ไทย สงกรานต์ 2567 พร้อมทั้งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย  รวมถึงเพื่อเป็นการสอบถามถึงผลกระทบที่ชุมชนได้รับจากการประกอบกิจการโรงงาน เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนให้น้อยที่สุด นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขต่อไป