ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
  8 Jan 2024 at 11:25   Read 268 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสวรรคโลกให้ความรู้ในด้านการดับเพลิงและผจญเพลิง พร้อมทั้งการเข้าค้นหาผู้ได้รับอุบัติเหตุจากเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566