อบรมการขับรถฟอร์คลิฟต์อย่างปลอดภัย

อบรมการขับรถฟอร์คลิฟต์อย่างปลอดภัย
  4 Sep 2023 at 13:42   Read 80 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด จัดฝึกอบรมเพื่อทบทวนการขับรถฟอร์คลิฟต์อย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุโขทัยในการจัดหาวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับพนักงาน