แบ่งปันความรู้ด้านธุรกิจเกษตร

แบ่งปันความรู้ด้านธุรกิจเกษตร
  25 Aug 2023 at 10:10   Read 390 times
คุณเพียงพิราม รวิอำพัน ผู้บริหารบริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ได้เป็นวิทยากร ด้านการประกอบธุรกิจ​ทางการเกษตร​ เพื่อแบ่งปันความรู้​ ความสามารถ​ และประสบการณ์​จากการ​ประกอบ​ธุรกิจให้นักเรียน​ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 6 โรงเรียนมัธยม​ศึกษา​เทศบาลเมืองสวรรคโลก ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม​ 2566​