น้ำมันพืชศรทองร่วมแบ่งปันน้ำใจ

น้ำมันพืชศรทองร่วมแบ่งปันน้ำใจ
  10 Jul 2023 at 11:37   Read 352 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ร่วมกับห้างร้านเอกชน บริจาคถุงยังชีพ และทำอาหารแจกจ่ายพี่น้องชาว ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม เพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจให้กับพี่น้องชาวสุโขทัย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2566