โครงการแบ่งปันด้วยหัวใจ พัฒนาเด็กไทย จากใจศรทอง

โครงการแบ่งปันด้วยหัวใจ พัฒนาเด็กไทย จากใจศรทอง
  27 Jul 2022 at 16:25   Read 1151 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด นำโดย นายกฤษณ์  พรอำนวยทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ นายกฤษฎา พรอำนวยทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการแบ่งปันด้วยหัวใจ พัฒนาเด็กไทย จากใจศรทอง จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และสิ่งของเครื่องใช้ แก่นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมสังคม และ สนับสนุนสถานศึกษาในท้องถิ่น