กิจกรรมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกพืชถั่วเหลือง

กิจกรรมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกพืชถั่วเหลือง
  19 Jul 2022 at 15:36   Read 765 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด โดยนายกฤษณ์ พรอำนวยทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ นายกฤษฎา พรอำนวยทรัพย์ รองกรรมการผู้จัดการ และทีมงาน จัดกิจกรรมพบปะเกษตรกรผู้ปลูกพืชถั่วเหลือง ขึ้นในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และ ปัญหา อุปสรรค ในการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยวดูแล การจัดเก็บ และการจำหน่าย เมล็ดถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันพืชถั่วเหลือง และกากถั่วเหลืองอาหารสัตว์ โดยได้รับเกียรติจาก
นายเ่นตร สมบัติ เกษตรจังหวัดสุโขทัย และ เกษตรอำเภอในจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 44 คน