โครงการ Plus1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

โครงการ Plus1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
  6 Jun 2022 at 16:33   Read 700 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดโครงการ Plus1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการบ่ริจาคโลหิตเพื่อประโยชน์กับผู้ที่มีความต้องการโลหิต และเก็บสำรองในสภากาชาดไทย โดยในครั้งนี้ ( 6 มิถุนายน 2565 ) เป็นการรับบริจาคครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 มีผู้เข้าร่วม บริจาค 19 ราย ได้โลหิต จำนวน 15 ยูนิต