สวัสดีปีใหม่ 2565

สวัสดีปีใหม่ 2565
  11 Jan 2022 at 16:25   Read 294 times
บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล จำกัด นำ่โดย นายกฤษณ์  พรอำนวยทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ และ บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในบริษัทฯ เพื่อเป็นศิริมงคลต้อนรับปีใหม่ 2565